Naše služby


  • Kontrola a servis hasiacich prístrojov
  • Tlakové skúšky
  • Plnenie CO2
  • Školenia PO a BOZP
  • Dokumentácia PO a BOZP
  • Projektová dokumentácia
  • Špecialista požiarnej ochrany
  • Činnosť technika PO
  • Činnosť technika BOZP