Napeňujúci akrylový tmel


Napeňujúci akrylový tmelNapeňujúci akrylový tmel Pyroplex® je jednozložkový, s vysokým modulom pružnosti, bezhalogénový výrobok. Výrobok je určený hlavne pre použitie vo vnútorných aplikáciách. Je vhodný na špárovanie obvodu okolo dverí, okien, kovových rozvodov a na použitie v lineárnych spojoch v stenách a podlahách s malým pohybom.

Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex® môže zabezpečiť vlastnosti požiarnej odolnosti až do 240 minút v závislosti na požadovanej aplikácii a základnom materiáli. Materiál je kompatibilný s bežnými stavebnými materiálmi.

Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex® je skúšaný podľa
BS 476: Časť 20: 1987, BS EN 1366-4: 2006 a má európsku
Klasifikáciu EI240 v súlade s BS EN 13501-2: 2007.

Osvedčenie Certifire č. CF596 

Celkový popis výrobku