Potrubné obalové materiály


Obalový materiál na potrubiePotrubné obalové materiály Pyroplex® sú špecificky určené na obnovenie požiarnej odolnosti steny alebo podlahy, ktorá je prestúpená rozvodmi, ako sú plastové horľavé rúrky používané v splaškových, odpadových a kanalizačných rozvodoch.
Potrubné obalové materiály Pyroplex® sú dostupné v dvoch
ohňovzdorných verziách, do 2 hodín a do 4 hodín. Pre inštalovanie jednoducho upevnite obal okolo rúrky pomocou adhezívnej príchytky a zasuňte pozdĺž rúrky do dutiny steny/podlahy. Po vložení sa dutina okolo rúrky môže upraviť výplňou.
Potrubné obalové materiály Pyroplex® sú skúšané podľa BS 476: Časť 20: 1987 a BS EN 1336-3: 2004 a majú európsku klasifikáciu podľa BS EN 13501-2: 2007. Potrubné obalové materiály Pyroplex® do 2 príp.4 hodín spĺňajú požiadavky uvedené v Osvedčení TS03.
Osvedčenie Certifire č. CF635

Celkový popis výrobku