Pojazdné hasiace prístroje Co2


Tieto hasiace prístroje je možné použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím. Uplatnenie nájdu tak v ťažkom, ako i v chemickom priemysle, v rozvodniach. Pri hasení nezostanú zbytky hasiacej látky, preto sú ideálne pre hasenie spaľovacích alebo elektrických motorov a ich doplnkových zariadení, ako sú štartéry, karburátory, elektrické spínače a zariadenia na spracovanie údajov. Možnosť uloženia na voľnom priestranstve v zimnom období.

CO2 1x30/ETS Hasiaca schopnosť: B, CPojazdné hasiace prístroje Co2
Hmotnosť hasiva: 30 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Teplotný rozsah použitia: -30ºC / 60ºC
Maximálna hmotnosť: 90 kg

CO2 2x30/ETS Hasiaca schopnosť: B, C
Hmotnosť hasiva: 60 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Teplotný rozsah použitia: -30ºC / 60ºC
Maximálna hmotnosť: 163 kg