Prenosné hasiace prístroje


Tieto hasiace prístroje nachádzajú uplatnenie v oblasti priemyslu, ako vhodné hasiace vybavenie laboratórií, elektroprístrojov a rôznych rozvodní. Vzhľadom k tomu, že pri hasení nezostanú zbytky hasiacej látky, sú ideálne pre hasenie prístrojov jemnej mechaniky, spaľovacích alebo elektrických motorov a ich doplnkových zariadení, ako sú štartéry, karburátory, elektrické spínače a zariadenia na spracovanie údajov.Prenosné hasiace prístroje - www.haskont.sk


CO2 5P/ETS Hasiaca schopnosť: 70B, C
Hmotnosť hasiva: 5 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Skúšobný tlak: 320 bar
Teplotný rozsah použitia: -30ºC / 60ºC
Maximálna hmotnosť: 13,1 kg


CO2 2P/ETS Hasiaca schopnosť: 21B, CPrenosné hasiace prístroje - www.haskont.sk
Hmotnosť hasiva: 2 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Skúšobný tlak: 320 bar
Teplotný rozsah použitia: -30ºC / 60ºC
Maximálna hmotnosť: 7,4 kg

 

Ich nespornou výhodou je priaznivá cena hasiva a možnosť uloženia na voľnom priestranstve aj v zimnom období (sú použiteľné aj pri -30 ). Tvar prúdnice zaručuje cielený prúd hasiva na miesto požiaru. Tieto hasiace prístroje sú v zhode so všetkými európskymi smernicami, hlavne s bezpečnostnými predpismi o tlakových nádobách. Životnosť je maximálne 40 rokov.